workshop

 

Voor professionals (hulpverleners, psychologen, coaches...)
 

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling?

​Algemeen

Klinisch perfectionisme verhoogt de kans op diverse klinische problematieken, zoals eetstoornissen, angst, depressie, OCD, en burn-out. Bovendien ervaren hulpverleners perfectionisten niet als de ‘meest makkelijke patiënten’. Ook al zorgt hun perfectionisme ervoor dat ze vastlopen, dan nog lijken patiënten het heel moeilijk te vinden om hun perfectionisme los te laten.

 

Doelstellingen

In deze workshop staan we stil bij de beschrijving, diagnostiek en etiologie van klinisch perfectionisme, en willen we handvatten bieden in de behandeling van perfectionistische patiënten (bv. hen aanzetten tot het loslaten van hun standaarden, minder kritisch te zijn voor zichzelf en de ander, uit te zoeken wie ze willen zijn in plaats van zich te focussen op wat een ander wil…).

Aanpak

We doen dit aan de hand van het cognitief gedragstherapeutisch kader zoals voorgesteld door Roz Shafran, aangevuld met inzichten uit de acceptance and commitment therapie. De werkvorm is interactief, wordt ondersteund met een goed uitgewerkte powerpoint presentatie, oefeningen, casusmateriaal (ook eigen casuïstiek) en ondersteunende filmpjes.

 

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat zijn om zelf patiënten met klinisch perfectionisme (beter) te behandelen.

Perfectionisme behandeling