workshop

 

Voor professionals (hulpverleners, psychologen, coaches...)
 

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling?

​Algemeen

Klinisch perfectionisme verhoogt de kans op diverse klinische problematieken, zoals eetstoornissen, angst, depressie, OCD, en burn-out. Bovendien ervaren hulpverleners perfectionisten niet als de ‘meest makkelijke patiënten’. Ook al zorgt hun perfectionisme ervoor dat ze vastlopen, dan nog lijken patiënten het heel moeilijk te vinden om hun perfectionisme los te laten.

 

Doelstellingen

In deze workshop staan we stil bij de beschrijving, diagnostiek en etiologie van klinisch perfectionisme, en willen we handvatten bieden in de behandeling van perfectionistische patiënten (bv. hen aanzetten tot het loslaten van hun standaarden, minder kritisch te zijn voor zichzelf en de ander, uit te zoeken wie ze willen zijn in plaats van zich te focussen op wat een ander wil…).

Aanpak

We doen dit aan de hand van het cognitief gedragstherapeutisch kader zoals voorgesteld door Roz Shafran, aangevuld met inzichten uit de acceptance and commitment therapie. De werkvorm is interactief, wordt ondersteund met een goed uitgewerkte powerpoint presentatie, oefeningen, casusmateriaal (ook eigen casuïstiek) en ondersteunende filmpjes.

 

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat zijn om zelf patiënten met klinisch perfectionisme (beter) te behandelen.

Eetstoornissen: cognitieve gedragstherapeutische aanpak en motivatie

Algemeen

Cognitieve gedragstherapie wordt beschouwd als de ‘treament of choice’ voor de behandeling van eetstoornissen. Binnen deze workshop verdiepen we ons in de behandeling van eetstoornissen (anorexia nervosa, bulimia nervosa en eetbuistoornis), gebaseerd op het cognitief gedragsmatig behandelprotocol van Christopher Fairburn.

 

Aanpak

De workshop bestaat uit diverse delen, waarbij we stilstaan bij de betekenis van eetstoornissen, de etiologie, diagnostiek, en bij de verschillende fases van de behandeling en terugvalpreventie. De workshop wordt interactief aangepakt en er wordt gewerkt met een goed uitgewerkte power-point zodat de deelnemers na afloop van de workshop makkelijk kunnen terugvallen op het aangereikte materiaal. Daarnaast zal er ook praktisch geoefend worden aan de hand van casusmateriaal. Cursisten worden uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen. Bovendien geven we veel ruimte en aandacht aan de vraag hoe we patiënten met een eetstoornis kunnen motiveren tot verandering. Hoe kunnen we een patiënt die in behandeling komt onder dwang van de omgeving helpen om zelf ook in te zien dat verandering noodzakelijk is?

 

Doelstellingen

De doelstelling van de workshop is dat deelnemers na afloop in staat zijn om zelf met het behandelprotocol aan de slag te gaan.

Eetproblemen in de sport: wat kan je als coach doen?

Eetstoornissen, en ruimer eetgestoord gedrag, komen meer voor bij (top)sporters dan bij de gewone populatie. Dit is ook in Vlaanderen het geval. Dit is jammer, want de impact van een eetprobleem is enorm: het ondermijnt de prestaties en de fysieke en mentale gezondheid van een sporter. Coaches kunnen een cruciale rol spelen bij het voorkomen en tijdig herkennen van een eetproblematiek. In deze bijscholing willen we coaches handvatten bieden hoe ze een positief coachingsklimaat kunnen installeren en gewichtig omgaan met thema’s zoals voeding, vetpercentage en gewicht. Daarnaast staan we stil bij signalen die wijzen op een mogelijk eetprobleem, en de moeilijkheden die een coach kan ervaren om een eetprobleem te herkennen. Tot slot willen we samen met de coaches op zoek gaan naar hoe een coach zijn sporter kan ondersteunen en stimuleren op de weg naar herstel.

 

Deze bijscholing is ontwikkeld in samenwerking met het Kenniscentrum Eetexpert.

Contact

Liesbet Boone

Tel: (+32) 0499/31.16.85

liesbet.boone@outlook.be

Praktijklocatie:

Aalbessenlaan 8

9032 Wondelgem

BE 0657.791.939

© 2017 Liesbet Boone

Naam *

E-mailadres *

Onderwerp

Bericht